Podmínky pro získání titulu ROZHODČÍ JRC
Členství JRC, plnoletý, akreditace nebo licence jezdectví na úrovni trenér nebo cvičitel + praxe min.1 rok,
následně absolvování školení rozhodčích dle vyhlášení svazu min. 1x ročně.
Požadované//zkoušené znalosti: pravidla JRC, CMT, základy jízdárenského ježdění, zzzáklady pohybové výchovy

Seminář a zkoušky pro ískání ttitttuli ROZHODČÍ JRC
  - Časová dotace školení: celkem 8 hodin
  - Závěrečná zkouška: teoreická čás - test, Praktická část - 1x absolvování závodů jako pomocný rozhodčí

Školení ROZHODČÍCH JRC: probíhá alespoň 1x ročně, před začínající sezzonou. Účelem je aktualizace pravidel, informace o změnách v hodnocení, sjednocení se spolupracujícími organizacemi.

Bližší informace získají zájemci u vedení svazu .