Členské poplatky a příspěvky platné od 11.12.2018

Nový člen: Pro získání členství v JRC je třeba uhradit Registrační poplatek a Roční členský poplatek.
Stávající člen: Pro zachování členství je nitné uhradit Roční členský poplatek do 31.3. aktuálního roku.
Pokud stávající člen neuhradí včas členský poplatek, členství zaniká a je obnoveno pouze uhrazením Registrace.

Členské poplatky 2019 Kč  
Mladší 18ti let 100,-
Starší 18ti let 200,-
Registrace nového člena  
Fyzická osoba 100,-
Organizace 200,-

Vyplněný formulář přihlášky odešlete, přihláška se generuje automaticky.
Přihláška je platná uhrazením členského poplatku
Termín úhrad členství:
Stávající člen: Prodloužení členství: do 31.3. (připsáno na účet JRC)
Nový člen: kdykoli

Číslo účtu:     Kód banky:     Banka: Komerční banka

Variabilní symbol:

organizace = IČO                                                   příklad: IČO=12345678    v.s. = 12345678
organizace - hromadná platba za členy = 99 IČO      příklad: IČO=12345678     v.s. = 9912345678
fyzická osoba = 00 datum narození                         příklad: datum narození = 1.1.2011, v.s. = 0001012011


Na e-mail uvedený v přihlášce Vám bude po přijetí platby odesláno potvrzení registrace a přidělené ev.číslo subjektu/osoby.